Forskning och publikationer

1992 inleddes den forskning som ligger till grund för det behandlingskoncept vi utvecklat. Syftet med forskningen var att söka samband mellan Ménières syndrom och CMD (cranio mandibular disorder). Ménières syndrom innefattar symptomen yrsel, tinnitus, lockkänsla över örat och hörselnedsättning. Fem studier är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Du kan söka efter artiklar på följande länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Andra kända författare är Levin R , Shore S, Sanches T och Salvi R för att nämna några

Vetenskapliga publikationer:

 1. Tinnitus aureum as an effect of increased tension in the lateral pterygoid muscle (letter). A Bjorne. Otolaryngol Head Neck Surg 1993;109:969. Sammanfattning i PDF.
 2. Craniomandibular disorders in patients with Meniere’s disease: A controlled study. A Bjorne, G Agerberg. J Orofacial Pain 1996;10:28-37. Sammanfattning i PDF.
 3. Cervical signs and symptoms in patients with Meniere’s disease: A controlled study. A Bjorne, A Berven. J Craniomand Practice 1998;16:194-202. Sammanfattning i PDF.
 4. Symptom relief after treatment of temporomandibular and cervical spine disorders in patients with Meniere’s disease: A three-year follow-up. A Bjorne, G Agerberg. J Craniomandib Practice 2003;21:50-60. Sammanfattning i PDF.
 5. Reduction in sick leave and costs to society in patients with Meniere’s disease after treatment of temporomandibular and cervical spine disorders: A 6-year costbenefit study. A Bjorne , G Agerberg. J Craniomandib Practice 2003;21: 136-143.Sammanfattning i PDF.
 6. Ny mätmetod för käkmuskulatur kan finna orsaken till öronsus. J Hedbrant, A Bjorne. Projekt nr 92-11904, Nutek Stockholm. Sammanfattning i PDF.
 7. Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. A Bjorne, J Hedbrant. Poster presenterad vid Nuteks medicintekniska symposium 1997-04-07. Sammanfattning i PDF.

Vid intresse går det att erhålla särtryck av studierna via YTS-enheten eller via PubMed på Internet.

Populärvetenskapliga publikationer:

 1. Bättre bett bra mot Ménières sjukdom. H Karlsson. Dagens medicin nr 31, 1997. Sammanfattning i PDF.
 2. Muskelspänningar orsak till Ménières sjukdom? A Bjorne, G Agerberg. Audionytt nr 3, 1996.
 3. En annorlunda dag om tinnitus. J Hedbrant. Audionytt nr 4, 1998. Sammanfattning i PDF.
 4. Tuggapparaten och nackrosetten, ett integrerat motoriskt och sensoriskt system, A Bjorne. Svensk Rehabilitering nr 3, 2005. Sammanfattning i PDF.
 5. Barns upplevelser av tinnitus – är de annorlunda än vuxnas? Anna-Lena Lindblad. Audio-Nytt nr 4, 2005. Sammanfattning i PDF.
 6. Sommatisk tinnitus – hör vi ljudet av muskelspänningar? J Hedbrant. Medikament nr 1, 2005. Sammanfattning i PDF.