Stretching

Utför rörelsen mycket sakta, varje morgon och i samband med toalettbesök.

Utför rörelsen sakta och avspänt. Håll kvar i 10 sekunder