Behandla Yrsel, Tinnitus & Smärta

Besväras du av Tinnitus, Yrsel, Smärta i form av Huvudvärk, Nacksmärta, Migrän har du troligtvis ett spänningstillstånd orsakat av Stress.

Kan du påverka din tinnitus med käk rörelser eller genom att vrida huvudet och trycka på olika punkter i ansikte och hals är din tinnitus somatisk. Om du besväras av yrsel och yrseln triggas vid snabba huvudrörelser har du troligtvis spända nackmuskler. Om symtomen intensifieras i samband med stress är sambanden mellan stress och muskelspänning påtaglig. Det är lätt att hamna i en ond cirkel.

Insikten om sambandsfaktorerna är avgörande för att genom vägledning bli besvärsfri. Mycket kan du enkelt göra själv med att fylla i och ta del av råden du får via frågeformuläret under behandling.