Yrsel

Aktiverat spänningstillstånd är en vanlig orsak till yrsel. Ofta beror yrsel och ostadighet på kroniskt spänningstillstånd i nackrosetten (muskler vid de leder där vi nickar och roterar huvudet) – se animering.

Yrsel kan upplevas som ostadighet, obalans, känslan av att kroppen drar åt höger eller vänster, roterande yrsel, karusellyrsel, känslan av att falla, att det svartnar för ögonen, kortvarig yrsel eller yr och illamående.

Personer med yrsel är ofta medvetna om att rörelser med huvudet aktiverar deras yrsel. Rädslan att framkalla yrseln gör att många inte vågar röra huvudet såsom att titta upp eller snabbt åt sidan.

Om Du känner igen dig i beskrivningen är din yrsel sannolikt somatisk och behandlingsbar – och vårt hjälp till självhjälp kan vara passande. Du kan läsa mer om yrsel och ”kristallsjuka” här.

Rörelser som provocerar yrsel