Yrsel

Aktiverat spänningstillstånd, vanlig orsak till yrsel
Ofta beror yrsel och ostadighet på kroniskt spänningstillstånd i nackrosetten (muskler vid de leder där vi nickar och roterar huvudet). (se animering)

Personer med yrsel är ofta medvetna om att rörelser med huvudet aktiverar deras yrsel. Rädslan att framkalla yrseln gör att många inte vågar röra huvudet såsom att titta upp eller snabbt åt sidan.

Om Du känner igen dig i beskrivningen är din yrsel sannolikt somatisk och behandlingsbar

Bilder: Visar rörelse som påverkar yrsel.