Yrsel och Kristallsjuka Behandling

Yrsel och Kristallsjuka Behandling

Yrsel och illamående

När du upplever yrsel kan du även bli illamående. I samband med svårare yrsel så som rotatorisk yrsel – kan kräkning också vara del av detta – där man bli så pass illamående att man kräks. När balansen rubbas och man tappar kontrollen påverkar det även illamåendet. Kräkning kan också uppstå vid kristallsjuka.

Nerven ”Vagus” överstimuleras och ingår i det somatiska nervsystemet som är kopplat till stress och aktivering. När orsakerna bakom symptomet yrsel elimineras minskar/försvinner yrselsymptomet och så även illamåendet.

Yrsel och stress – behandling

Då yrsel ofta beror på stress och nackbesvär kan yrseln elimineras genom att komma till rätta kring orsaken bakom symptomet. Med insikt och åtgärder för att minimera stressorsaker, i kombination med stretchingövningar, reduceras spänningstillståndet vilket i sin tur minskar – till eliminerar – symptomet yrsel. Du får enkla tips och råd genom steg 1 Hjälp till självhjälp online – där du får verktygen att behandla din yrsel.

Kristallsjuka – Kristaller i örat

Kristallsjuka, även kallad godartad lägesyrsel, förklaras genom teorin att små kristaller i örat (innerörat) lossnat och hamnat fel i snäckans båggångar – därav namnet ”kristallsjuka”. Ofta rekommenderas Hallpikes manöver för att skaka kristallerna rätt igen. Hallpikes manöver utförs genom att under snabba kaströrelser med överkropp och huvud få kristallerna att flytta sig. Då det endast är en teori och ingen vedertagen diagnos bör man även beakta att i samma manöver påverkas även nackrosettens muskulatur som en typ av autostretching. Det kan vara så att denna stretching ger positiva resultat på yrseln snarare än att kristaller hamnar rätt.

Yrsel-upplevelsen kan vara i någon sekund till flera minuter och vara olika intensiv. Personer beskriver sin yrsel som att vara i en burk, att ta snedsteg, att de upplever det som att underlaget är ojämnt, att rummet snurrar och det känns omöjligt att hålla sig upprätt. Oavsett intensitet finns det kopplingar till lättare och svårare nivå av muskelspänning i nacke och axlar. Yrselupplevelsen kan triggas (påverkas) av olika huvudrörelser så som att titta snabbt åt sidan (ex. inför korsande av en väg), titta bakåt (ex. i samband med att backa bilen), titta uppåt (ex. hämta något ur ett överskåp), titta neråt (ex. i samband med att gå ner för en trappa). I samband med upplevelsen av yrsel rör sig ögonen för att få fokus – vilket även kallas nystagmus. När nackspänning och nystagmus påverkar fokus negativt upplever vi yrsel.

Det är väldigt vanligt att man får diagnosen kristallsjuka vid symptom av yrsel. Men då detta egentligen ej går att fastställa kliniskt bör andra orsaker utredas. Det är däremot vanligt att yrsel av olika karaktär så som rotatorisk, nautisk, droppyrsel och ostadighetskänsla har starka samband med muskelspänningstillstånd i nacken. Patienter som upplever yrsel har ofta även nackbesvär.

Kristallsjuka behandling

Där finns sätt att behandla yrsel oavsett hur den upplevs men det bör fastställas om din yrsel går att koppla till stress, nackbesvär och muskelspänningar. Genom att ta del av vårt frågeformulär får du en tydligare insikt om just din symptombild. Prova vår Hjälp till självhjälp online där du får hjälp att analysera din yrsel.