Stress

I samband med en längre tid av emotionell stress är det vanligt att man kan få symptom av tinnitus, yrsel och huvudvärk. Tinnitus kan upplevas som ett susande, pipande ljud, elektriska ljud, klickande ljud, skärande ljud eller ljud som följer pulsen.

Yrsel kan upplevas som ostadighet, obalans, känslan av att kroppen drar åt höger eller vänster, roterande yrsel, karusell-yrsel, känslan av att falla, att det svartnar för ögonen, kortvarig yrsel eller yr och illamående. Stressen kan upplevas som oro, ångest, osäkerhet, rädsla, irritation, ilska, otålighet och sorg. Stress kan även upplevas som att man är kreativ, vill prestera, vill ha kontroll, få tidsbrist och att ha många idéer och ständigt vara i tankarna.

Med hjälp av ett omfattande frågeformulär kan du på ett enkelt sätt komma till insikt om hur du har det och hur du passar in i beskrivningen om orsak och verkan. Du får råd och tips hur du ska göra för att börja bli fri från besvären yrsel, tinnitus, smärta, huvudvärk, ljudkänslighet.

Många anger att tinnitus ökar med ökad stress. Muskelspänningar är en kombination av stress och tandgnissling/pressning. Om du känner igen dig i den här beskrivningen är din tinnitus sannolikt somatisk och därmed behandlingsbar.