Behandlingsresultat

Grafen nedan visar hur en patientgrupps symptom lindrades i samband med behandling för deras muskelspänningstillstånd och stressproblematik. Patientgruppen ingick i vårt forskningsarbete.

Vid undersökningstillstånden (0) bedömde patienten hur besvärande de upplevde de olika symptomen med att sätta kryss på en skala från 0-10. Vid uppföljande kontroller utfördes samma typ av bedömning. Första kontrollen gjordes efter sex månader, andra efter ett år och härefter med 6 månaders mellanrum i totalt 3 år.

Vårt behandlingskoncept har, till följd av vunnen erfarenhet, utvecklats till en nivå där vi numera endast möter patienten ett fåtal gånger för uppföljning under en tolv månaders period. Flertalet patienter har då uppnått en påtaglig förbättring eller blivit symptomfria.

Resultat vid behandling av tinnitus