Huvudvärk och Migrän

Huvudvärk och Migrän

Huvudvärk är något som drabbar de flesta då och då – och är oftast ofarligt – om än så jobbigt. Huvudvärk har ofta vanligare orsaker bakom sig, så som att man druckit för lite vatten eller har spänt sig i nacke, axlar och käkmuskler. Det är ytterst sällan som en huvudvärk beror på något farligt, men om du får huvudvärk som du inte känner igen och som uppstår akut bör du uppsöka läkare för att säkerställa att det inte är något farligt. Men som nämnts så är de flesta orsakerna till besvären förklarliga och ofarligt. Känner du dig osäker kan du ringa till 1177 eller din vårdcentral.

Ordet Migrän härstammar från grekiska E ἡμικρανία (hemikrania), halva huvudet. Huvudvärken kan vara intensiv med smärtupplevelser kommande från nacken och sprider sig över hjässan fram mot ögat eller från nacken fram över örat till tinning. Den intensiva huvudvärken kan vara enkelsidig eller dubbelsidig samt variera mellan sidorna. Den kan förekomma i form av aura och innefatta ljuskänslighet och ljudkänslighet. Migränhuvudvärk kan triggas av stress, ansträngning och i samband med menstruation. I svårare fall kan smärtan resultera i illamående och kräkningar.

En trolig orsak är inklämning av nerven Occipitalis som löper genom nackmusklerna upp över hjässan. Vid stress ökar muskelspänningen. De spända nackmusklerna beror oftast på tandpressning och spänningar i axlar.

Olika typer av huvudvärk

Migrän

En migrän är oftast en dunkande och svår huvudvärk som håller sig på en sida av huvudet. Ofta när man har återkommande migrän, uppstår denna på samma sida av huvudet varje gång. Känslan blir ofta värre vid ansträngning, rörelse och man kan bli känslig för ljud och ljus. I vissa fall kan det onda resultera i illamående och kräkning.
Anledningen bakom migrän är olika och kan uppstå p.g.a. exempelvis:

  • Att man stressat mycket
  • Hormonförändringar
  • Att man spänt käkarna mycket och ätit, sovit dåligt

Migrän är dubbelt så vanlig hos kvinnor och är vanligare hos kvinnor i fertil ålder pga. hormoner.

Behandling vid tillfället av migrän brukar vara receptfria tabletter mot migrän som helst ska tas så tidigt som möjligt i anfallet. Om du upplever förvärring av symptomen vid utsättning för ljus och ljud och har möjligheten kan det vara skönt att dra sig undan och vila en stund i mörker och tystnad.

För att minska risken för att migrän upprepar sig behöver man göra förändringar i sin vardag, exempelvis att undvika mat som man märker utlöser migränen, sova ordentligt, slappna av i käkar/axlar och så vidare.

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk beror ofta på muskelspänningstillstånd i ansikte, käkar och nacke/axlar orsakat av tandpressning/gnissling, tungpressningar och anspänt ansiktsuttryck. Minskad syresättning i muskulaturen orsakar stelhet och smärta.

Spänningshuvudvärk kan kännas igen med att tinningarna känns ömma, nacken känns stel och det är ansträngt att gapa. Käkmusklerna upplevs trötta vid tuggning.

Huvudvärken kan lokaliseras till tinningar, käkparti, upplevas som myrkrypskänsla över hjässan, upplevelsen av att ha en trång mössa, ett band runt huvudet eller som att sitta i ett skruvstäd, att vara allmänt stel i nacke och axlar.

Lättare huvudvärk kan medicineras med hjälp av receptfria smärtstillande så som paracetamol. Med hjälp av massage och stretching kan huvudvärken lindras.

För att minska återkommande av spänningshuvudvärk är det viktigt att göra sig själv uppmärksam på aktiviteter i vardagen som kan leda till spänningar vilka kan vara ergonomi eller anspänning i samband med koncentration. Orsakas muskelspänningen av känslomässig stress kan du behöva vägledning för att få en förändring. Inledande vägledning finner du i vår hjälp till självhjälp.

Hortons huvudvärk

Hortons huvudvärk ger ofta symptom så som en intensiv ensidig huvudvärk kring ett öga och känsla av att ögat ska trycka ut. Det blir ofta värre I liggande läge och smärtan är ofta kortvarig – men än så smärtsam. Du kan även få symptom I form av nästäppa eller rinnande näsa, rodnande ögonvitor, svettning I panna/ansikte. En del blir även illamående och kräks. Det är inte helt klarlagt vad som orsakat Hortons huvudvärk men stress och läkemedel sägs kunna vara några orsaker bakom.

Läkemedelsutlöst huvudvärk

Brukar du ta paracetamol eller ibuprofen ofta pga. din huvudvärk? Testa att vara utan dessa en längre tid och se om det hjälper, för det kan mycket väl vara så att du råkat hamna i en ond cirkel med dessa tabletter. Detta då en sidoeffekt faktiskt är huvudvärk vid hög konsumtion. När du testat detta kan du se om anda metoder hjälper, så som avslappning och minskning av stressfaktorer. Du kan även behöva en bettskena.

I vår ”hjälp till självhjälp” kan du få hjälp att minska uppkomsten av olika typer av huvudvärk och migrän – Läs mer om vår behandling här.

Yrsel och Kristallsjuka Behandling

Yrsel och Kristallsjuka Behandling

Yrsel och illamående

När du upplever yrsel kan du även bli illamående. I samband med svårare yrsel så som rotatorisk yrsel – kan kräkning också vara del av detta – där man bli så pass illamående att man kräks. När balansen rubbas och man tappar kontrollen påverkar det även illamåendet. Kräkning kan också uppstå vid kristallsjuka.

Nerven ”Vagus” överstimuleras och ingår i det somatiska nervsystemet som är kopplat till stress och aktivering. När orsakerna bakom symptomet yrsel elimineras minskar/försvinner yrselsymptomet och så även illamåendet.

Yrsel och stress – behandling

Då yrsel ofta beror på stress och nackbesvär kan yrseln elimineras genom att komma till rätta kring orsaken bakom symptomet. Med insikt och åtgärder för att minimera stressorsaker, i kombination med stretchingövningar, reduceras spänningstillståndet vilket i sin tur minskar – till eliminerar – symptomet yrsel. Du får enkla tips och råd genom steg 1 Hjälp till självhjälp online – där du får verktygen att behandla din yrsel.

Kristallsjuka – Kristaller i örat

Kristallsjuka, även kallad godartad lägesyrsel, förklaras genom teorin att små kristaller i örat (innerörat) lossnat och hamnat fel i snäckans båggångar – därav namnet ”kristallsjuka”. Ofta rekommenderas Hallpikes manöver för att skaka kristallerna rätt igen. Hallpikes manöver utförs genom att under snabba kaströrelser med överkropp och huvud få kristallerna att flytta sig. Då det endast är en teori och ingen vedertagen diagnos bör man även beakta att i samma manöver påverkas även nackrosettens muskulatur som en typ av autostretching. Det kan vara så att denna stretching ger positiva resultat på yrseln snarare än att kristaller hamnar rätt.

Yrsel-upplevelsen kan vara i någon sekund till flera minuter och vara olika intensiv. Personer beskriver sin yrsel som att vara i en burk, att ta snedsteg, att de upplever det som att underlaget är ojämnt, att rummet snurrar och det känns omöjligt att hålla sig upprätt. Oavsett intensitet finns det kopplingar till lättare och svårare nivå av muskelspänning i nacke och axlar. Yrselupplevelsen kan triggas (påverkas) av olika huvudrörelser så som att titta snabbt åt sidan (ex. inför korsande av en väg), titta bakåt (ex. i samband med att backa bilen), titta uppåt (ex. hämta något ur ett överskåp), titta neråt (ex. i samband med att gå ner för en trappa). I samband med upplevelsen av yrsel rör sig ögonen för att få fokus – vilket även kallas nystagmus. När nackspänning och nystagmus påverkar fokus negativt upplever vi yrsel.

Det är väldigt vanligt att man får diagnosen kristallsjuka vid symptom av yrsel. Men då detta egentligen ej går att fastställa kliniskt bör andra orsaker utredas. Det är däremot vanligt att yrsel av olika karaktär så som rotatorisk, nautisk, droppyrsel och ostadighetskänsla har starka samband med muskelspänningstillstånd i nacken. Patienter som upplever yrsel har ofta även nackbesvär.

Kristallsjuka behandling

Där finns sätt att behandla yrsel oavsett hur den upplevs men det bör fastställas om din yrsel går att koppla till stress, nackbesvär och muskelspänningar. Genom att ta del av vårt frågeformulär får du en tydligare insikt om just din symptombild. Prova vår Hjälp till självhjälp online där du får hjälp att analysera din yrsel.

Bota tinnitus själv – Tinnitus behandling

Tinnitus Behandling - Lindra Tinnitus

Tinnitus är ett besvärande symptom som oftast uppkommer efter en längre tid av emotionell stress. Tinnitus kan påverka vardagen på ett negativt sätt och försämra livskvalitén. Det finns tinnitus behandling, där lindring uppnås relativt snart och där fortsatt arbete för att eliminera orsakerna ger fullständig lindrig och därmed en positiv effekt på ditt välmående. Det är med vår hjälp till självhjälp möjligt för dig att bota tinnitus själv.

Bota Tinnitus

Tinnitus är inte en sjukdom och därför säger man vanligtvis inte att man kan bota tinnitus. Men i helhet kan man bli fri från sin tinnitus. Det finns sätt att lindra tinnitus, och det går att bli helt besvärsfri. Detta genom att förstå varför du fått symptomet och vad du ska göra för att minska och eliminera, besvären. Inledningsvis kanske du behöver hjälp med att hantera oron som symptomet skapar. Oro är ofta en källa till anspänning, och anspänning orsakar i sin tur tinnitus. Somatisk tinnitus, vilken beror på muskelspänning, går att åtgärda men du kan behöva personlig vägledning i detta. Insikt och förståelse för orsak och verkan är en viktig start. Vårt frågeformulär ”Hjälp till självhjälp” hjälper dig att få en ökad insikt och förståelse.

Tinnitus Hjälp

Vi erbjuder en enkel behandling som du enkelt genomför online – “Hjälp till självhjälp”, vilket är ett formulär där du får ingående frågor och svar kring dina symptom samt tips hur du kan minska dessa på egen hand. Nivå ett Tinnitus behandling 150 kr