Om oss

YTS-kliniken utvecklades under 1990-talets början av tandläkare Assar Bjorne och terapeuten/tandsköterskan Anna-Lena Lindblad. Intresset väcktes då det under klinisk behandling av patient som erhållit lokal anestesi (bedövning), noterades att patientens tinnitus momentant försvann. Erfarenheten blev början till ytterligare forskning och studier. Bjornes första studie publicerades i Otolaryngology – Head and Neck Surgery (1993). Publiceringen av studien ledde till ökad patientström och därmed fördjupade kunskaper och erfarenheter.

Senare skrev Anna-Lena Lindblad en artikel om barns upplevelser av tinnitus.(Se under fliken forskning och publikationer, punkt 5, populärvetenskapliga artiklar)

Forskningsingenjör Johan Hedbrant, Linköpings universitet har tidigt bidragit med såväl assistans till vår forskning och som författare till egna artiklar i ämnet. (Se under fliken forskning och publikationer, punkt 3 och 6, populärvetenskapliga artiklar)

YTS-Kliniken – org.nr 600304-1628

Anna-Lena Lindblad

  • Tandsköterska (1980)
  • Samarbete med övertandläkare Assar Bjorne (1989-2005), forskning och utveckling av behandlingskonceptet för yrsel, tinnitus och smärta (YTS-enheten)
  • Samarbete med forskningsingenjör Johan Hedbrant Linköpings universitet
  • Studier i Psykologi (1999-2002)
  • Utbildning i stresshantering (2002-2004)
  • Utbildad i KBT steg 1 (2008)
  • Start av YTS Kliniken 2005-