Tinnitus (Somatisk)

I samband med stress är det vanligt att man kan känna av tinnitus och yrsel. Med hjälp av ett omfattande frågeformulär kan du på ett enkelt sätt komma till insikt om hur du har det och hur du passar in i beskrivningen om orsak och verkan. Du får råd och tips hur du ska göra för att börja bli fri från besvären yrsel, tinnitus, smärta, huvudvärk, ljudkänslighet.

Hur upplevs tinnitus?

Tinnitus beskrivs exempelvis ofta som:

  • ”Sus i öronen”
  • ”Susande ljud i öronen”
  • ”Pipande ljud i örat”
  • Klickande ljud i örat”
  • ”Skärande ljud i örat”
  • ”Pulserande ljud i örat”
  • ”Brusande ljud i örat”
  • ”Tjutande ljud i örat”

Vad kan tinnitus bero på?

Tinnitus är ett symptom som kan härledas till muskelspänningar i ansikte, käkar och hals. Personer med tinnitus kan ofta påverka sitt ljud genom käk-rörelser eller genom att röra vid vissa punkter i ansiktet, käkarna eller halsen/halsen (se animation).

I samband med upplevd stress aktiveras känslor som oro, otillräcklighet, otålighet och irritation. Med aktiva känsloyttringar eller emotioner spänner vi muskler som aktiveras av det sympatiska nervsystemet. I samband med stress biter vi hop tänderna och spänner käkarna under koncentration och när vi tänker. Efter en längre tid av tandpressning, tandgnissling kan tänderna börja ömma, ila eller isa. Det kan göra ont vid tuggning eller kalla drycker.

Tungpressning & knäppningar i käkleden

Det är vanligt att pressa tungan mot tänderna och upp i gommen i samband med stress. Det syns på tungan om det finns pressmärken längs tungranden. Tungpressning kan leda till besvär av att svälja, känslan av att det fastnar i halsen, ansträngt att prata och prata med hes röst.
I samband med tandpressning, tandgnissling eller att skjuta fram underkäken och pressa på framtänderna kan käklederna bli ansträngda. Det kan leda till käkledssmärta, ont eller trött i käkarna och käkledsknäppning. Att det knäpper i käklederna beror på att disken i käkleden blir klämd och hörs i rörelsen när vi gapar och tuggar. Förutom knäppningar kan det kännas som ett skrapande ljud från käkleden eller som grus i käkleden. I vissa fall kan käkledsdisken vara skadad och man kan ha käkledsartros.

En längre tid men tandpressning kan ge svårighet att gapa stort, ont vid gapning, svårt att gäspa eller att man blir trött i käkarna. Trötthetskänsla i käkarna kan även uppkomma om man ofta tuggar tuggummi.

Huvudvärk av spänningar

I samband med muskelspänningar är det oftast nacken och tinningarna som ömmar, vi kallar det spänningshuvudvärk. Huvudvärken kan yttra sig som ett band runt huvudet, som att sitta i ett skruvstäd, myrkrypskänsla, punktsmärta på hjässan, strålande smärta från nacken upp mot ögat. Pulserande smärta vid eller bakom ögat. Ont i nacken eller nackrosetten, trött i axlar och skuldror. Svårt att vrida huvudet i sidled.

Migrän är mer intensiv huvudvärk och den strålar från nacke, bakhuvud upp över örat och fram mot tinningen eller rakt över hjässan fram mot pannan. Migrän kan även upplevas som en ögonaura med ljud och ljuskänslighet.

Ljudkänslighet

Ljudkänslighet eller hyperacusis är vanligt i samband med stress och speciellt känslighet för diskanta ljud såsom höga röster, barnskrik, metalliska ljud som skrammel av bestick eller porslin. Känslighet för sorl eller folksamling. Ljud kan upplevas smärtsamma med värk i öronen. Rädsla för ljud förstärker ljudkänslighet. Att skydda sig för vardagsljud med hörselskydd eller öronproppar skapar snarare mer känslighet när hörselskydden inte används.

Många musiker är rädda för att få tinnitus i tron att musiken skadar öronen eller instrumentet påverkar hörseln. Det finns ingen konkret koppling till detta men en musiker bör känna efter om det finns andra orsaker såsom prestationsångest, höga krav eller rädsla att utveckla tinnitus som i sin tur skapar stress, otålighet och oro.

I en ensemble kan det upplevas stressande med vissa musikinstruments ljudvolym såsom bleckblåsinstrument eller trummor. Stress och ljudkänslighet är vanligt förekommande. Tolerans för ljud minskar vid stress. Det är lätt att undvika ljud vilket kan leda till ljudfobi. I samband med tinnitus kan det uppstå rädsla för ljud eller rädsla för tystnad vilket leder till undvikande av antingen ljud eller tystnad.
Det är mer vanligt att dra slutsatsen att tinnitus beror på hörselskada, öronskada, bullerskada eller skadat nervsystem än att dra slutsatsen att tinnitus beror på stress, spända muskler.
Eftersom de flesta saknar insikt om orsak och samband mellan stress, anspänning och symtom i form av tinnitus, yrsel, huvudvärk, ljudkänslighet så kommer de inte rätt i vilka åtgärder som behövs för att bli av med sina besvär.

Insikten är därför central för att planera åtgärder för lindring, bot av besvären. Att reducera sina stressreaktioner är nödvändigt för ett lyckat resultat.

En ond cirkel

Det är lätt att hamna i en ond cirkel där stress leder till negativa tankar som i sin tur leder till oro, otålighet, irritation eller ilska. Känslorna skapar spänningar i kroppen eftersom vi blir sammanbitna och får ont i ansiktets muskler, käkmuskler, tinningar och nacke, skuldror och axlar. Muskelaktiviteten leder till symptomen yrsel, tinnitus, smärta, migrän, ljudkänslighet, käkledsknäppningar, ilande ömma tänder, svidande tunga etc. Dessa besvär skapar mer stress som leder till mer spänningar och utan hjälp eller egen insikt är det inte så lätt att bli besvärsfri.

I samband med muskelbesvär provar vi olika behandlingar såsom massage, akupunktur, akupressur, besöker sjukgymnast, naprapat, kiropraktiker, homeopat, osteopat, provar healing, aromterapi, rosterapi, zonterapi. Vi går kurs i mindfulness, avslappning, qigong, yoga m fl. Vissa åtgärder ger god lindring av besvären men då spänningstillståndet återkommer är stressproblematiken inte åtgärdad och effekten av behandlingen blir kortvarig.

Bota tinnitus

I samband med tinnitus besvär söker vi hjälp hos öron näsa hals specialist, audionom, provar hörapparat, masker, ljusterapi, laserbehandling, akupunktur, avlägsnar vaxpropp, lyssnar på avslappningsmusik eller blir mer aktiva för att undvika tystnad. Oftast hjälper inget av detta på sikt. Det är inte ovanligt att doktorn säger att du har fått tinnitus och det får du lära dig leva med för det går inte att bota. Tro inte på detta för tinnitus går att bota. Tinnitus är ingen sjukdom eller skada utan ett emotionellt spänningstillstånd orsakat av stress och sammanbitning. Läs mer om vår behandling av tinnitus här.