Bota tinnitus själv – Tinnitus behandling

Tinnitus Behandling - Lindra Tinnitus

Tinnitus är ett besvärande symptom som oftast uppkommer efter en längre tid av emotionell stress. Tinnitus kan påverka vardagen på ett negativt sätt och försämra livskvalitén. Det finns tinnitus behandling, där lindring uppnås relativt snart och där fortsatt arbete för att eliminera orsakerna ger fullständig lindrig och därmed en positiv effekt på ditt välmående. Det är med vår hjälp till självhjälp möjligt för dig att bota tinnitus själv.

Bota Tinnitus

Tinnitus är inte en sjukdom och därför säger man vanligtvis inte att man kan bota tinnitus. Men i helhet kan man bli fri från sin tinnitus. Det finns sätt att lindra tinnitus, och det går att bli helt besvärsfri. Detta genom att förstå varför du fått symptomet och vad du ska göra för att minska och eliminera, besvären. Inledningsvis kanske du behöver hjälp med att hantera oron som symptomet skapar. Oro är ofta en källa till anspänning, och anspänning orsakar i sin tur tinnitus. Somatisk tinnitus, vilken beror på muskelspänning, går att åtgärda men du kan behöva personlig vägledning i detta. Insikt och förståelse för orsak och verkan är en viktig start. Vårt frågeformulär ”Hjälp till självhjälp” hjälper dig att få en ökad insikt och förståelse.

Tinnitus Hjälp

Vi erbjuder en enkel behandling som du enkelt genomför online – “Hjälp till självhjälp”, vilket är ett formulär där du får ingående frågor och svar kring dina symptom samt tips hur du kan minska dessa på egen hand. Nivå ett Tinnitus behandling 150 kr