Onda cirkeln

Den onda cirkeln startar med en händelse som kan vara en förändring i livet. Om händelsen aktiverar negativa tankar som i sin tur aktiverar oro eller frustration blir du stressad och börjar pressa tänder/tunga. Pressandet aktiverar ett spänningstillstånd som till slut ger symtom såsom yrsel, tinnitus och smärta. Symtomen skapar oro och mer stress vilket sedan pågår så länge du är omedveten om beteendet.