Behandling

Nivå 1

En behandling börjar i samband med den första kontakten. En viktig faktor är att få beskriva sina besvär och få hjälp med att hitta lämplig åtgärd att minska eller eliminera besvären.

Många saknar helhetsperspektiv vilket vi i vår behandling funnit vara den bästa lösningen och som ger bästa framtida stabilitet.  Ofta söker patienterna själv olika typer av behandlingar för att se om någon av dem hjälper. Vissa blir tillfälligt bättre men problemen återkommer då grundproblematiken inte är identifierad och åtgärdad.

Första steget är att skaffa sig insikt om orsak och verkan. Vilket du bäst gör genom att fylla i vårt frågeformulär.  Med hjälp av dina svar på vårt frågeformulär och till detta våra kopplade generella kommentarer och instruktioner får du en god insikt och hjälp till självhjälp.


Tidigare kund?

Om du redan köpt tillgång till Nivå 1 finner du formuläret här. Du kan även logga in och se en översikt över dina tidigare köp och länkar till dina aktiva tjänster.Nivå 2

Nivå 2 innefattar en personlig konsultation där vi utformar en individuell handlingsplan. Om du önskar en fördjupning anmäler du ditt intresse genom att besvara ditt erhållna Mail från Nivå 1.