Kliniken

1989 tog Tandläkare Assar Bjorne och hans assistent Anna-Lena Lindblad initiativ till att starta YTS-Kliniken. Samma år påbörjades ett forskningsprojekt med syfte att studera och utforska relationen mellan störning i bett-funktionen och muskelspänning. Ett djupt intresse och stor målmedvetenhet ledde successivt fram till att en behandlingsmetod kunde implementeras för symptomen, YRSEL, TINNITUS och SMÄRTA.

I dag har vi genom erfarenhet bevis för att spänning i tuggmuskulaturen, ansiktet och/eller nacke är relaterat till emotionell stress och tandpressning/gnissling

Våra frågeformulär med relaterade kommentarer är utformade på ett sätt så att patienten skall få insikt och förståelse för symptomens bakomliggande faktorer.

Bild 1: Visar rörelser som ändrar tinnitus. Bild 2: Visar rörelse som
påverkar yrsel. Bild 3: Exempel på smärtområden.