Kliniken
 

YTS-klinikens behandlingskoncept påbörjades redan 1989. Inledningsvis behandlades patienterna utifrån ett bettfysiologiskt perspektiv. Tandläkare Assar Bjornes intresse för bettfysiologi utgjorde basen för forskning kring samband mellan instabilt bett och muskelspänning där muskelspänning var orsak till symptomen yrsel – tinnitus – och smärta.
Härefter utvecklade vi metoder för att minska muskelspänningen i nacke och skuldror med ytterligare goda behandlingsresultat. Idag har vi nått fram till vad som orsakar spänningstillstånden från första början och med individuellt utformade redskap innefattande insikt – motivation – och – åtgärder kan spänningstillståndet lösas upp och patienten bli besvärsfri och få en god livskvalité.

Vi ställer följande fråga:Varför lära dig leva med dina besvär om du kan lära dig bli besvärsfri?


Ett unikt koncept
Det har tagit många år av studier innefattande studier i bettfysiologi, otoneurologi, anatomi, neurologi, fysiologi och psykologi samt kliniska undersökningar och behandling för att komma fram till där vi står idag. Nyfikenhet, envishet och framförallt ett stort intresse för patientens problem och ambitionen att lösa problemen tillsammans har varit drivkraften. Den holistiska kunskapen har varit avgörande för att kunna individanpassa behandlingsstrategier för den drabbade patienten.
 
Det finns så mycket negativa vanföreställningar om vad som orsakar tinnitus men sällan belägg för dem. Vår erfarenhet är att tinnitus beror på somatisk belastning orsakad av stress och det är den bild den drabbade kan känna igen sig i. Läs igenom vårt frågeformulär för att se om även Dina problem kan kopplas till kroppsligt spänningstillstånd. Kan Du det minsta påverka din tinnitus eller yrsel med käkrörelser, nackrörelser och eller ökad stress är symptomen somatiska och därmed behandlingsbara. Kontakta oss gärna för personlig utredning via inledande telefonkonsultation.
 
Aktuellt i YTS
 

 

 
YTS-kliniken
Yrsel
Tinnitus (Somatisk)
Smärttillstånd
Behandling
Forskning och publikationer
Stressprofil
Stretching
Behandlingsresultat
Frågeformulär på svenska
Frågeformulär på danska
Konsultation
Kontakta oss
 

 

 
 
 
 
 
Allt material på dessa sidor
tillhör YTS och får ej kopieras utan tillstånd
YTS© 2015
 
 
movement that alters tinnitus
Bild 1.Visar rörelser 
som ändrar tinnitus.
Bild 2.Visar rörelse som
påverkar yrsel.
movement affects vertigo
Bild 3: Exempel på
smärtområden.